500 kr
Gåva 500kr

Gåva 500kr

En peng är alltid välkommen

Givetvis kan du bidra ekonomiskt med att skänka en peng till föreningen. Ditt bidrag kommer användas till något av alla våra projekt och är alltid välkommet. Det finns så många behövade ute i vårt samhälle.