100 kr
Underkläder & skor

Underkläder & skor

Hjälper utsatta barnfamiljer

2012 fanns det närmare 200 barn bland dem som sökte ekonomiskt stöd från Eskilstuna församlings egna fonder. I och med detta paket har du möjlighet att bidra med underkläder eller skor till de familjer som då kan lägga fondpengarna på till exempel mat och hyra.
I möjligaste mån skänker vi secondhandkläder som vi får in tack vare snälla själar.

 

Vad Eskilstuna församling gör
I Eskilstuna församling möter vi många barnfamiljer som har det tufft ekonomiskt och vi försöker tillsammans hitta olika vägar för att de ska hitta en lösning. Då är det en fantastisk möjlighet att kunna samverka med andra aktörer som på olika sätt vill bidra till att underlätta för dem som har det svårt, särskilt för barnen.
Förutom ekonomisk hjälp försöker vi skapa olika mötesplatser:

För  ensamstående föräldrar genom lördagsträffar en gång/mån i Tomaskyrkan. Sommarläger på stiftsgården Stjärnholm för barn och föräldrar.

Våra öppna förskolor i Klosters församlingshem, Ansgarskyrkan och i Tomaskyrkan och barnens kyrka på fredagar i Kloster kyrka.
Under sommarmånaderna ordnar vi verksamhet utomhus t.ex. i någon park.

Ett pappanätverk, där pappor och barn gör saker tillsammans.

För barn som har en anhörig som har dött har vi stödgrupper.

På julafton ordnar vi ett julfirande för alla åldrar i Fors församlingshem.

Många föräldrar har samtal med våra diakoner och präster


Monika Olsson, diakon
016-14 60 80, 0736-540715
Monika.Olsson@svenskakyrkan.se